Over ons

Sleutelnet is het samenwerkingsverband van de zorgpartijen in de regio Zuid-Holland Noord op het gebied van digitale samenwerking, waar vrijwel alle regionale zorgorganisaties aan deelnemen, van groot tot klein. Door informatiestromen te digitaliseren en optimaliseren, zorgt Sleutelnet ervoor dat patiëntgegevens sneller, veiliger, vollediger en met minder inspanningen bij de juiste zorgverlener terecht komen. Daarnaast werken de zorgaanbieders samen voor de invoering van e-health. Nu hebben de zorgorganisaties afgesproken ook samen op te trekken in de voorbereiding op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), waarmee de privacy van hun patiënten beter gewaarborgd wordt. Daartoe zijn wij op zoek naar één of meer deskundig en ervaren functionarissen gegevensbescherming (FG’s), die voor meerdere zorgaanbieders in de regio kunnen worden ingezet en hiervoor ook relevante kennis in de regio verspreiden (’regionale FG’s’). De organisaties die interesse getoond hebben om gebruik te maken van jouw diensten zijn onder meer intramurale zorginstellingen, eerstelijns zorggroepen, trombosedienst, huisartsenposten, revalidatiecentrum en thuiszorginstellingen. Er is dus sprake van een zeer gevarieerd werkgebied. Sleutelnet coördineert deze regionale FG-functie.

In het kort

Adres:
Legewerfsteeg 8, 2312 GW Leiden, NL

Sleutelnet B.V.

  • Leiden
  1. Vacatures
  2. Sleutelnet B.V.