Over ons

BAM Energy Systems is als frontrunner bezig met het initiëren, ontwikkelen, ontwerpen, monitoren, managen en ook risicodragend exploiteren van innovatieve, duurzame of energiebesparende energiesystemen voor onze klanten. Denk hierbij aan bodem-, zon- en bio-energie; realistische alternatieven, die zowel duurzaam als bedrijfseconomisch aantrekkelijk zijn. Daarnaast zorgen wij voor kostenreductie en comfortverbeteringen voor onze klanten door energiemanagementactiviteiten en het inkopen van energie. Wij zijn zowel in de utiliteit, de woningbouwsector als de industrie actief.

In het kort

Adres:
Runnenburg 19 (gebouw D, b 19, 3981 AZ Bunnik, NL
Sector:
Bouwnijverheid & installatie
Energie & nutsvoorziening

BAM Energy Systems

  1. Bouwnijverheid & installatie
  2. Energie & nutsvoorziening
  • Bunnik
  1. Vacatures
  2. BAM Energy Systems