Categorie optioneel {search.selectedLabel}: 0

Privacy Statement


Doeleinden van de gegevensverzameling

StepStone wil jou helpen bij je carrièreontwikkeling, je hele carrière lang. StepStone biedt je een uitstekende service aan voor de ontwikkeling van je carrière op elk moment en wat je toekomstplannen ook zijn. Wij stellen alles in het werk om een langetermijnrelatie op te bouwen en een reeks diensten aan te bieden die 24 uur op 24, 7 dagen op 7 beschikbaar zijn en die je helpen om je carrière, leven en toekomst in handen te nemen. StepStone wil je zoektocht naar een job zo makkelijk mogelijk maken. Je kan solliciteren voor jobs of de diensten van StepStone gebruiken. Onze CV database en onze Job Agent streven er allebei naar om je op de hoogte te brengen van werkaanbiedingen of om contact te leggen tussen jou en de potentiële werkgever. Een van de grondbeginselen van de relatie met StepStone - en eigenlijk van elke relatie - is vertrouwen. Met StepStone weet je dat we ons 100% inzetten om je privacy te beschermen. Het is onze bedoeling om jou, de gebruiker, een veilige en risicovrije dienst te leveren. Wij stellen alles in het werk om te garanderen dat de informatie die je ons verstrekt vertrouwelijk blijft en enkel wordt gebruikt voor de doeleinden die op onze website worden beschreven. Als je vindt dat wij de bepalingen van deze verklaring of de bepalingen inzake gegevensbescherming niet naleven, kan je contact opnemen met onze klantendienst:

StepStone NV
Koningsstraat 47 Rue Royale,
1000 Brussel

Tel. 02 209 98 00
en via e-mail naar info@stepstone.be
Wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.

1. Welke informatie verzamelen wij?

1a) Je persoonlijke account

Wanneer je je registreert voor een StepStone account, dan slaan wij je e-mailadres op zodat wij je de StepStone Services (JobAgent, Nieuwsbrief, Carrière-informatie en aanvragen om je CV zichtbaar te maken) kunnen doorsturen. Indien je geen e-mails van StepStone wenst te ontvangen, dan kan je de e-mails laten toekomen in je persoonlijke StepStone Mailbox en deze op ieder ogenblik on-line bekijken. Deze Mailbox is uitsluitend bestemd om te corresponderen met de StepStone Services en kan niet worden gebruikt voor persoonlijke e-mailcorrespondentie. Indien je de StepStone Mailbox wil te gebruiken, moet je je e-mailadres invoeren zodat wij je je logingegevens kunnen toesturen wanneer je deze zou zijn vergeten.Wanneer je voor een StepStone account registreert en ook je CV wil invoeren, dan vragen wij persoonlijke gegevens. Deze persoonlijke gegevens, die samen met je CV worden opgeslagen, bevatten je e-mail, naam, adres, telefoonnummer, GSM-nummer, foto, geslacht, nationaliteit en geboortedatum ("persoonlijke gebruikergegevens"). De persoonlijke gebruikergegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en worden, tenzij je een actief, publiek CV aanmaakt (zie verder punt 2) of wanneer je daarmee uitdrukkelijk hebt ingestemd, niet doorgegeven aan werkgevers. Je kan bovendien deze gegevens doorsturen naar een potentiële werkgever - op voorwaarde evenwel dat je daarmee uitdrukkelijk hebt ingestemd. Om technische redenen moeten wij, wanneer je je voor een StepStone account registreert, een aantal persoonlijke gegevens vragen (e-mailadres, geslacht, naam, postcode, geboortedatum). Je moet echter geen persoonlijke gegevens invullen, behalve dan een actief e-mailadres, zolang je geen CV wenst in te geven. Wanneer je je CV aanmaakt, is ook het aanleveren van persoonlijke gebruikergegevens andere dan je naam en adres, eveneens volledig optioneel en vrijwillig. Wij kunnen je persoonlijke gegevens ook gebruiken om je via andere communicatiemiddelen dan e-mail aanbiedingen van potentiële werkgevers te sturen.Om authentificatie te waarborgen, met andere woorden om niet toegestane registraties in naam van derde partijen te vermijden, sturen wij je na je registratie een bevestigingsmail waarin wij je vragen om je registratie te bevestigen.

1b) Job Agent

Wanneer je je registreert voor de Job Agent, word je regelmatig op de hoogte gehouden over vacatures die overeenstemmen met het profiel dat je vooraf hebt aangemaakt. Wij sturen je niet alleen vacatures door die op de site van StepStone werden gepubliceerd, maar kunnen ook vacatures doorsturen van geselecteerde partners.Wij geven je persoonlijke gebruikergegevens uiteraard niet door aan deze partners.

2. CV's

StepStone is een carrièrewebsite en wij bieden je de mogelijkheid om je CV in te voeren in onze database. Indien je je CV - d.i. een overzicht van je opleiding, beroepservaring en vaardigheden - wenst aan te maken in het StepStone CV Center, dan moet je je persoonlijke gebruikergegevens in te voeren.

2.1 Je kan de StepStone CV database gebruiken op drie manieren:


2.1.1 Inactief CV

Je kan je in onze database opgeslagen CV gebruiken om het mee te sturen wanneer je online solliciteert voor één van de vacatures op de StepStone websites. Je kan zowel actieve als momenteel inactieve cv's meesturen. Inactieve cv's worden niet gepubliceerd en rekruteerders zullen ze dus niet terugvinden als ze een opzoeking doen in onze databank. Zij zijn niet meer dan een elektronisch opgeslagen element van je sollicitatie. De data uit je CV worden op geen enkele manier, doorgegeven aan enige derde partij. Het CV zal als link en niet als afbeelding ("snapshot") worden doorgestuurd naar potentiële werkgevers. Wanneer je achteraf wijzigingen aanbrengt in je CV, dan zal ook de versie die naar een potentiële werkgever werd doorgestuurd, worden aangepast. Wij kunnen, uiteraard, niet uitsluiten dat een werkgever je cv in zijn database invoert en opslaat als afbeelding.

2.1.2 Gedeeltelijk actief CV

Je kan ook slechts een deel van je CV activeren. Dit betekent dat het gedeelte met de persoonlijke gebruikergegevens, ondanks het feit dat je je algemene profiel activeert, niet zichtbaar is. Op die manier hebben werkgevers de mogelijkheid het deel van het CV zonder persoonlijke gegevens te lezen en te selecteren aan de hand van bepaalde criteria die zij hanteren om hun vacatures in te vullen. Werkgevers hebben echter geen toegang tot je persoonlijke gebruikergegevens (naam, adres, e-mail, telefoonnummer). Alleen geboortejaar en geslacht zullen, voor zover je deze informatie vrijwillig hebt verstrekt, aan het gedeeltelijk actieve CV worden gekoppeld en voor de werkgever zichtbaar zijn wanneer hij je gedeeltelijk actieve CV leest.Alle andere gegevens die buiten de vakken bestemd voor je persoonlijke gebruikergegevens werden ingevoerd, kunnen door de werkgever worden bekeken. Gelieve daarmee rekening te houden wanneer je details invoert over je vroegere of huidige werkgevers of wanneer je de vrije tekstvelden gebruikt.
Belangrijke opmerking: alleen de StepStone Group heeft toegang tot de persoonlijke gegevens in het gedeelte met de persoonlijke gegevens en zal deze onder gene enkele voorwaarde aan de werkgevers doorgeven. Werkgevers zien altijd het niet-persoonlijke gedeelte van dit CV (bijv. uitgezonderd het gedeelte met de persoonlijke gegevens van de gebruiker). Indien een werkgever belangstelling heeft voor u, dan kan hij alleen contact met u opnemen via StepStone. De werkgever heeft alleen toegang tot uw identiteit indien u het vrijgeven daarvan toelaat in elk individueel geval.

Je kan je gedeeltelijk actief CV ook op elk moment uitschakelen om toegang te voorkomen.
Het blijft evenwel zitten in het systeem zodat je het aan online sollicitaties kan koppelen. Je kan je CV uiteraard ook te allen tijde volledig uit het systeem verwijderen.
Wij kunnen uiteraard geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de vertrouwelijke behandeling van je gegevens door werkgevers. Gelieve hiermee rekening te houden wanneer je persoonlijke informatie invoert in het zichtbare deel van uw CV of wanneer je persoonlijke informatie doorgeeft aan een werkgever.

2.1.3 Actief CV - openbaar

Je kan je CV ook activeren en publiceren. Dit betekent dat je persoonlijke gebruikergegevens (e-mail, naam, adres en, voor zover je deze gegevens vrijwillig hebt doorgegeven, ook je telefoonnummer, GSM-nummer, foto, geslacht, nationaliteit en geboortedatum) volledig zichtbaar zijn voor werkgevers die hebben ingelogd in het StepStone CV Center. Deze werkgevers kunnen dan het publieke CV inkijken en selecteren en kunnen eveneens zoeken naar een publiek CV dat bepaalde persoonlijke gegevens bevat. Gelieve hiermee rekening te houden wanneer je je CV publiceert.
Je kan je publieke CV op elk ogenblik uitschakelen of kiezen voor de gedeeltelijk actieve CV-optie om de toegang tot uw CV te voorkomen. Indien je kiest voor de gedeeltelijk actieve CV-optie, is sectie 2.1.2 van toepassing.
Als je er voor opteert om het CV te desactiveren, dan blijft het toch in het systeem zitten zodat je het kan gebruiken om het mee te sturen met je online sollicitaties. Sectie 2.1.1 is dan van toepassing. Je kan je CV uiteraard ook altijd volledig uit het systeem verwijderen.
Wij kunnen uiteraard geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de vertrouwelijke behandeling van je gegevens door werkgevers. Gelieve hiermee rekening te houden wanneer je je CV publiceert.

2.2 Actieve CV's - Channels

Geselecteerde actieve of gedeeltelijke CV's kunnen - ook in verkorte versie - worden gepubliceerd op StepStone Channels, en het actieve deel is toegankelijk voor iedereen.

2.3 CV Agent

Actieve cv's kunnen via een e-maillink op verzoek van potentiële werkgevers aan hen worden doorgegeven indien deze actieve cv's voldoen aan bepaalde criteria die de potentiële werkgever vooraf heeft ingevoerd. Naargelang de instellingen wordt het betrokken CV verzonden in de gedeeltelijk actieve versie (dus zonder uw persoonlijke gebruikersgegevens) of de publieke.

3. Cookies

Deze website kan niet worden gebruikt als je geen cookies aanvaardt. StepStone maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google") en Omniture Site Catalyst, een service van Adobe Systems Software Ireland Limited, Inc. ("Omniture"). Beide services maken gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op je computer worden geplaatst om te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken). De informatie die wordt gegenereerd door de cookie over jouw gebruik van de website (inclusief je IP-adres) zal worden doorgezonden naar servers binnen de EU daar anoniem gemaakt; daarna worden de anonieme gegevens doorgezonden naar de servers in de Verenigde Staten.
Google en Omniture gebruiken deze informatie om bij te houden hoe jij de website gebruikt, te rapporten over de website-activiteit en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google en Omniture mogen deze informatie aan derden verschaffen indien Google en Omniture hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google of Omniture verwerken. Google of Omniture zullen je IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google of Omniture beschikken. Je kan het gebruik van cookies weigeren door in je browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen je er echter op dat je in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kan benutten. Door gebruik te maken van deze website geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google en Omniture op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.
Je kan op elk ogenblik het verzamelen van informatie door Google Analytics Omniture voor de toekomst stoppen. Nadere informatie over dit uitschakelen is beschikbaar voor Google Anatalytics op http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de, en voor Omniture op http://www.adobe.com/misc/optout.html.
Door gebruik van de technologie van Criteo GmbH ("Criteo") wordt er informatie over de surfgewoontes van de bezoekers van onze websites verzameld en onder anonieme vorm opgeslagen voor marketingdoeleinden. Deze gegevens worden afgeleid via "cookie" tekstbestanden, opgeslagen op jouw computer. Steunend op een algoritme zal Criteo jouw surfgewoontes analyseren en kan daarna aanbevelingen van specifieke producten aanbieden via gepersonaliseerde advertentie-banners op andere (zogenaamde publishers). In geen geval zullen deze gegevens worden gebruikt om de bezoeker van een dergelijke website persoonlijk te identificeren. Alle gegevens worden eerder gebruikt om de betrokken diensten te verbeteren; er is geen ander gebruik, en de gegevens worden niet doorgegeven aan anderen. Je kan bezwaar maken tegen deze totaal anonieme analyse van uw surfgewoontes door te klikken op de volgende link, zodat de Criteo analyse uitgeschakeld wordt: http://www.criteo.pro/us/privacy-policy/opt-out. Nadere informatie over de privacy-politiek van Criteo is terug te vinden op http://www.criteo.com/us/privacy-policy.

Wij gebruiken een Cookie voor de "stem" knop in onze onderzoeksvensters en deze cookie zal gedurende één week op je computer worden opgeslagen. In de onderzoeksvensters zal voor deze cookies een aparte waarschuwing verschijnen.Afgezien daarvan maakt StepStone alleen gebruik van sessiecookies om de toegang tot onze website gemakkelijker te maken. Deze cookies worden verwijderd van zodra je uitlogt.

4. Logbestanden en statistieken

In onze logbestanden verzamelen wij Internet Protocol adressen (IP-adressen) en we slaan ze gedurende een beperkte periode op, en dit voor zover nodig voor de veiligheid van de data. Wij gebruiken eveneens Internet Protocol adressen om anonieme statistieken te produceren, om het aantal bezoekers van onze website (trafiek) te meten en wij gebruiken deze om het aantal clicks via websites van onze businesspartners te berekenen. Wij maken echter geen individuele bezoekerprofielen op of koppelen deze gegevens niet aan persoonlijk identificeerbare informatie.

5. Jobaanbiedingen met Referentienummers

Als je solliciteert voor een job met een referentienummer, dan geef je ons de toestemming om je sollicitatiebrief en alle daarin vermelde gegevens door te sturen naar de werkgever met dat referentienummer. Wij hebben het recht, maar zijn geenszins verplicht om je sollicitatiebrief door te sturen. Wij controleren de inhoud van je boodschap niet op regelmatige basis. Wij hebben echter wel het recht om dat te doen. Wij zullen je sollicitatiebrief niet doorsturen wanneer wij merken dat er illegale inhoud in opgenomen is zoals hieronder gedefinieerd. Bovendien aanvaarden wij 'lock flags' voor bepaalde ondernemingen indien je ons de gedetailleerde en correcte naam (naam en rechtsvorm van de onderneming) en het adres doorgeeft. Omwille van de tijdrovende research die dit vergt, kunnen wij geen 'lock flags' aanvaarden voor een volledige groep of organisatie. Bij wijze van uitzondering aanvaarden wij wel 'lock flags' wanneer voor iedere onderneming van een dergelijke groep of organisatie de precieze naam, het adres en de rechtsvorm worden vermeld. Naast je sollicitatiebrief sturen wij geen bijkomende gegevens door (bijvoorbeeld gegevens uit je cv) wanneer er geen overeenkomst is met de persoonlijke gegevens die je in ons systeem hebt ingevoerd.

6. Illegale Inhoud

Gelieve ermee rekening te houden dat je als enige verantwoordelijk bent voor alle teksten die je in ons systeem hebt ingevoerd of naar ons hebt verstuurd (bijvoorbeeld als antwoord op een advertentie met een referentienummer). Gelieve ons geen bijlagen te versturen die virussen of wormen bevatten. In persoonlijke details die aan StepStone worden overgemaakt, mogen de volgende elementen niet worden vermeld: inlichtingen over ziekte, inlichtingen over zwangerschap, enige informatie over etnische oorsprong, politieke mening, religieuze of filosofische overtuiging, lidmaatschap van een vakbond, gezondheid en seksuele geaardheid; lasterlijke en smadelijke informatie; informatie die niet redelijkerwijs relevant is voor het functieprofiel. De informatie die je aan ons overmaakt, moet precies zijn en mag geen inbreuk inhouden op auteursrechten, handelsmerken of andere intellectuele eigendomsrechten en mag niet strijdig zijn met de wet, de concurrentiewetgeving of andere van toepassing zijnde bepalingen, officiële regels, de rechten van derde partijen in het algemeen of het openbaar beleid ("Illegale Inhoud "). Wij vestigen er je aandacht op dat je je er toe verbindt om ons te vrijwaren tegen alle vorderingen die tegen ons worden ingesteld als gevolg van het feit dat je hebt verzuimd te verhinderen dat de door jou verstrekte informatie illegale inhoud bevat.

7. Wie verwerkt je gegevens?

Onze Website wordt gehost door StepStone NV, Koningsstraat 47, 1000 Brussel, België. De servers worden onderhouden door het Belgacom Netcenter, Rittwegerlaan 15, 1830 Machelen, België, en bevinden zich in hun kantoren. Deze ondernemingen zijn verantwoordelijk voor de verwerking van je gegevens. Voor zover StepStone samenwerkt met businesspartners om zijn diensten te leveren, kan StepStone je gegevens aan deze partners overmaken wanneer en indien dit noodzakelijk is voor de technische administratie en het onderhoud van de StepStone producten. StepStone zal hierover informatie verstrekken in zijn momenteel van kracht zijnde Privacyverklaring.

8. Met wie delen wij je persoonlijke gegevens?

Het gedeeltelijk actieve en publieke CV kunnen worden geraadpleegd door potentiële werkgevers (normaal gezien werkgevers of rekruteringsorganisaties) binnen het StepStone CV Center.
Het CV kan ook via e-mail of print worden doorgestuurd naar geïnteresseerde rekruteerders om het bereik en de responstijd te verbeteren. Het StepStone CV Center is rechtstreeks toegankelijk via de StepStone websites of via eenvoudige of gekwalificeerde links bij partners van StepStone op het internet. De potentiële werkgever kan buiten België zijn gevestigd, wat mogelijkerwijze inhoudt dat de gegevens naar personen buiten België verstuurd worden. Je geeft je ondubbelzinnige toestemming voor een dergelijke overdracht van gegevens naar landen buiten de EG. Alleen in het geval van publieke cv's zullen je persoonlijke gebruikergegevens uit je cv zonder meer in het CV Center worden gepubliceerd. Indien je koos voor de optie van het gedeeltelijk actieve CV, kan je in elk individueel geval en nadat jou werd verteld wie de ontvanger is, beslissen of jouw persoonlijke gebruikergegevens mogen bekend worden gemaakt aan een potentiële werkgever, die om deze informatie vraagt.
Van zodra je persoonlijke gebruikergegevens aan een potentiële werkgever werden doorgegeven, kunnen wij misbruik van deze gegevens niet voorkomen. StepStone kan evenmin vermijden dat andere personen dan werkgevers, rekruteerders of HR-consultants gebruik maken van de CV database.
Indien je een gedeeltelijk actief of actief CV invoerde, is het mogelijk dat jouw profiel via mail wordt gecontacteerd voor andere doeleinden of door andere bedrijven.

Om een internationaal element aan onze database toe te voegen, willen we buitenlandse bedrijven van de StepStone Groep toegang geven tot de gegevens in de CV Database.Je gaat akkoord met het gebruik van je gegevens op deze wijze door buitenlandse bedrijven van de StepStone Groep. Meer informatie over deze bedrijven vind je op www.stepstone.com of aan het einde van deze Privacyverklaring.

9. Recht om de gegevens in je CV te raadplegen, te bewerken en te schrappen:

Je hebt het recht om je gegevens te raadplegen en te verbeteren. Je hebt het recht om je kosteloos te verzetten tegen de verwerking van je persoonlijke gegevens voor doeleinden van direct marketing.Als je de gegevens van je CV in de database wil wijzigen of verwijderen, meld je dan aan op je StepStone account en gebruik de overeenkomstige functies. Je kan één of meer opgeslagen CV's verwijderen in het menu "CV"; alle gegevens die zijn opgeslagen voor de registratie bij StepStone kunnen volledig worden verwijderd in het menu "User Data" (Gebruikersgegevens). Als je wil dat wij je persoonlijke gegevens of je CV verwijderen, willen we dat graag voor je doen. Wij bezorgen je ook onmiddellijk je persoonlijk wachtwoord, mocht je dat vergeten zijn. StepStone heeft het recht haar diensten te allen tijde in te trekken of je gegevens geheel of gedeeltelijk te verwijderen zonder je daarvan op de hoogte te brengen. Je hebt niet het recht om te eisen dat je gegevens gepubliceerd worden. Belangrijk bericht: wij verwijderen kosteloos je gegevens indien ze gedurende 5 jaar niet werden bijgewerkt of als je om het even wanneer StepStone verzoekt om je gegevens te verwijderen. De reden hiervoor is dat StepStone van plan is je gegevens te verwerken in een talentenbank om je te helpen bij je levenslange carrière eerder dan je alleen te helpen bij het zoeken van eenmalige job, zoals dat het geval is bij een gewone jobsite.

10. Direct Marketing

Je elektronische contactgegevens kunnen worden gebruikt om je via e-mail commerciële berichten over de producten en diensten van StepStone toe te sturen. Als je dergelijke e-mails niet wenst te ontvangen, kan je contact opnemen met onze klantendienst op info@stepstone.be.

11. Gegevensbeveiliging

Wij gebruiken een verscheidenheid aan methodes, zoals encryptie (SSL), firewalls, software die indringers opspoort en handmatige veiligheidsprocedures, om de juistheid en de veiligheid van je persoonlijke informatie te beschermen en onbevoegde toegang of onbedoeld gebruik door derden te voorkomen. De SSL encryptie is geactiveerd als het sleutelsymbool onderaan je browser zichtbaar is en als het adres begint met "httpS://...". Dit betekent dat de gegevensoverdracht door SSL (Secure Locket Layer) met een encryptie van 128 bits wordt beschermd, waardoor het voor derden onmogelijk is om je gegevens illegaal te benaderen. Als de encryptie niet is geactiveerd moet je je afvragen of je vertrouwelijke informatie wel via het Internet wil verzenden. E-mails worden alleen maar gecodeerd als je, naast het bovenstaande, ook de StepStone Mailbox gebruikt, en niet als je je eigen e-mailadres gebruikt. Wij wijzen je erop dat dit ook geldt voor het persoonlijke wachtwoord dat nodig is voor bepaalde functies op de StepStone pagina's en de e-mailbevestiging die je na je eerste registratie ontvangt als je die via je eigen e-mailadres ontvangt. Denk eraan dat we onze e-mails niet versleutelen. Wij raden de gebruikers aan om het wachtwoord dat ze krijgen, te vervangen door een ander persoonlijk wachtwoord. Je kan je paswoord op elk ogenblik wijzigen in je StepStone account. Wij slaan enkel persoonlijke gegevens op die je in je StepStone hebt ingevoerd. Er worden geen andere persoonlijke gegevens opgeslagen. Gelieve te noteren dat sommige arbeidsovereenkomsten niet toelaten dat het internet tijdens de werkuren of vanop de werkplaats voor privé-doeleinden wordt gebruikt. Bepaalde werkgevers controleren systematisch ongeoorloofde activiteiten op het internet op de werkplaats. Alhoewel je via een netwerkomgeving bent aangesloten, moet je je ervan bewust zijn dat er een risico bestaat op ongewenste toegang. Wij merken op dat we JavaScript™ gebruiken op onze websites.

StepStone garandeert of waarborgt niet dat de diensten op bepaalde tijdstippen beschikbaar zijn. StepStone kan storingen, onderbrekingen of een mogelijk defect van de online dienst niet uitsluiten. Regelmatig worden er systematische back-ups van de servers uitgevoerd. Voor zover je gegevens aan StepStone hebt verstrekt - ongeacht hun vorm -, is het raadzaam dat je zelf back-ups maakt. StepStone behoudt zich het recht voor om een publicatie om het even wanneer zonder reden en zonder kennisgeving te verwijderen. De gebruiker heeft het recht niet om publicatie te vorderen. StepStone behoudt zich het recht voor om haar diensten ten allen tijde te wijzigen, uit te breiden, te beperken of in te trekken. Bijgevolg is StepStone niet aansprakelijk voor verwijderde gegevens of gegevensverlies.

12. Links

Onze website bevat links naar andere websites. Denk er aan dat we niet aansprakelijk zijn voor de privacypraktijken van die andere websites. Gelieve dit in het achterhoofd te houden wanneer je de website van StepStone verlaat en de privacyverklaringen te lezen op elke website waarop persoonlijk identificeerbare informatie wordt ingezameld. Deze Privacyverklaring is slechts van toepassing op de informatie die op onze website wordt ingezameld.

13. Facebook plug-ins

Om onze internetaanwezigheid aantrekkelijker te maken voor de gebruikers werken we samen met het sociale netwerk Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Wij maken gebruik van zogenaamde plug-ins om Facebook in onze site te integreren. Dit kan gebeuren onder de vorm van "Facebook connect" of "Facebook - share".
Indien u klikt op een dergelijke plug-in, dan maakt uw browser rechtstreeks verbinding met de server van Facebook. Daarna ziet u een beschrijving van de inhoud van een dergelijke plug-in (bijvoorbeeld de vrienden-box). In dit geval ontvangt Facebook uw IP-adres en andere met uw uitrusting verbonden informatie. Verder is het mogelijk dat er een cookie op uw PC wordt opgeslagen, dat gewist wordt bij het sluiten van browser. U kunt in de instellingen van uw browser aangeven of u cookies wilt toelaten of niet.

Dit betekent:
Zodra de plug-in geladen is (als u naar een site gaat waarin een plug-in is geïntegreerd) zal Facebook de informatie ontvangen dat een gebruiker met een bepaald IP-adres de internetsite van Stepstone bezocht. Indien u tezelfdertijd aangemeld bent bij Facebook kan Facebook uw Facebook-account verbinden aan uw bezoek aan StepStone. Dat is de reden dat u uw vrienden kunt tonen in de plug-in. Doel en omvang van de verzamelde gegevens, de verdere verwerking en het gebruik van die gegevens door Facebook, samen met uw rechten en opties voor uw Facebook-instellingen om uw privacy te beschermen kunnen worden teruggevonden in de Facebook privacyverklaring.

Facebook-Share:
Met de Facebook - share knop, kunt u de StepStone-service aan uw vrienden aanbevelen. Ze zullen zien dat u een bepaalde site (listing) van StepStone bezocht, en een aanbeveling ontvangen.

Facebook Connect:
Met Facebook Connect kunt u uw Facebook-account gebruiken om een bestaande account bij StepStone te openen of er verbinding mee te maken. Nadat u een account op Facebook heeft aangemaakt of met een bestaand account heeft ingelogd, krijgen wij bepaalde account-gegevens van Facebook (namelijk: Facebook gebruiker-ID, uw e-mailadres, voornaam, familienaam, geboortedatum, uw Facebook gebruikersgroepen, uw opleidingsgeschiedenis, uw werkgevergeschiedenis).
We zullen deze gegevens gebruiken om uw StepStone-account al vooraf in te vullen en te updaten. De StepStone-account is voor niemand zichtbaar uitgezonderd voor StepStone en zijn technische verwerkers (zie voor meer relevante informatie het betrokken deel van deze privacyverklaring). Derden kunnen alleen delen van uw persoonlijke gegevens zien als u dit expliciet toestaat, bijv. door het selecteren van de optie "partieel actief CV" of "publiek CV".

14. BranchOut integratie

Om het gebruik van StepStone aantrekkelijker te maken voor werkzoekenden werken we samen met BranchOut Inc., een professionele netwerk-applicatie op Facebook. Wij gebruiken BranchOut's knop "InsideConnections" ("IC knop") als onderdeel van de jobaanbiedingen, gepubliceerd op onze websites.
Zodra de IC-knop geladen is (als u naar een site gaat waarin de IC-knop is geïntegreerd) zal BranchOut de informatie ontvangen dat een gebruiker met een bepaald IP-adres de website van Stepstone bezocht.
Indien u geen BranchOut-account heeft of daarop niet aangemeld bent, en u op de IC-knop klikt zal uw browser worden opgeleid naar een welkomstscherm van BranchOut. Daar kunt u er voor kiezen door te gaan, en een account bij BranchOut aan te maken. Om een account aan te maken bij BranchOut moet u een Facebook-account gebruiken.
Eens u een BranchOut-account heeft, en u aangemeld bent terwijl u een werkaanbieding bezoekt, gepubliceerd op onze website, kan BranchOut uw BranchOut-account in verband brengen met uw bezoek aan StepStone. BranchOut kan daarop tonen wie van uw BranchOutrelaties werkt bij het bedrijf, waarvan u de werkaanbieding bekijkt.
BranchOut slaat geen persoonlijke informatie op tot u actief een account aanmaakt bij BranchOut. Zie de BranchOut-privacypolitiek voor nadere informatie: http://branchout.com/about/privacy.

15. Varia

Eventuele wijzigingen aan onze Privacyverklaring zijn altijd hier op onze homepagina beschikbaar, zodat onze bezoekers steeds weten welke informatie we inzamelen, de manier waarop we die informatie gebruiken, en of we ze aan derden meedelen. Onderaan deze pagina vind je links naar de vroegere versies van onze Privacyverklaring. Als je deze Privacyverklaring wil opslaan, druk dan op ctrl-s. Om ze af te drukken, druk je op ctrl-p.Postadres:

StepStone NV
Koningsstraat 47
1000 Brussel
België

of neem contact op met onze klantendienst:

StepStone NV
Koningsstraat 47
1000 Brussel
Tel. 02 209 98 00
en via e-mail:
info@stepstone.be

Andere ondernemingen van StepStone in Europa:

StepStone France
www.stepstone.fr
6 passage Lathuille
75 018 Paris
France

Jobalacarte SA
6 passage Lathuille
75 018 Paris
France

Les Villages Emploi SAS
6 passage Lathuille
75 018 Paris
France

StepStone Austria
www.stepstone.at
Frankenberggasse 13/17
A-1040 Wien Austria
T +43 1 405 00 68-0
F +43 1 405 00 68-50

StepStone Denmark
www.stepstone.dk
Islands Brygge 57
DK-2300 København S.

www.it-jobbank.dk
Islands Brygge 57
DK-2300 København S.

StepStone Germany
www.stepstone.de
Düsseldorf
Hammer Straße 19
40219 Düsseldorf Germany
T +49 211 93 4930
F +49 211 93 493 5900

StepStone France
www.stepstone.fr
6 Passage Lathuille
75018 Paris France
T + 33 (0) 1 44 70 72 45
F + 33 (0) 1 44 70 06 86

StepStone Netherlands
www.stepstone.nl
Doezastraat 2 A ,
2316 HB Leiden Netherlands
T +31 71 57 30 400
F +31 71 57 30 401

StepStone Sweden
www.stepstone.se
Gustavslundsvägen 137
16751 Bromma (Stockholm) Sweden
T +46 8 789 16 30
F +46 8 411 31 20

StepStone corporate address

StepStone GmbH
Axel-Springer-Straße 65
10969 Berlin Germany
T +49 30 398 0620
F +49 30 398 09111
VAT No.: DE249166292
Managing Director: Ralf Baumann