Een bericht over Cookies

Onze website gebruikt cookies zodat we je de beste gebruikerservaring kunnen geven. Door onze website te bekijken, ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Lees meer.
Akkoord
 | 
Beveiliging  | Over StepStone  | Selecteer taal: NL EN
 
Voor Recruiters

Vind snel een gemakkelijk de beste kandidaat! Hieronder vindt u onze producten en diensten die u daarbij kunnen helpen.

Het belang van een balans tussen werk en privé

werk en privé

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Koester uw medewerkers."
Het succes van een organisatie is altijd sterk afhankelijk van de medewerkers (hun vaardigheden, expertise, inzet en kwaliteitsbewustzijn). Om binnen de organisatie een bijdrage te kunnen leveren en succes te hebben, moeten medewerkers een balans zien te vinden tussen de verantwoordelijkheden die ze hebben in de privésfeer en in de werksfeer. Door voor mogelijkheden te zorgen waarmee medewerkers dit evenwicht kunnen bereiken, zijn organisaties beter in staat om ervaren personeel aan te trekken, te behouden en te motiveren. Trek personeel aan door het plaatsen van een vacature op StepStone.

Definitie van werk/privé-voorzieningen
In een rapport van het Engelse Department for Education and Employment (DfEE) Work-Life Balance 2000 worden werk/prive-voorzieningen gedefinieerd als een benadering van de relatie werkgever-werknemer die is gebaseerd op de gedachte dat mensen het best werken als ze een goede balans kunnen vinden tussen hun baan en andere aspecten van hun leven.Volgens het rapport kunnen werk/prive-voorzieningen in drie groepen worden onderverdeeld:

  • regelingen voor flexibele werktijden, zoals parttime werk en verkorte werkweken
  • verlofregelingen, zoals zwangerschapsverlof, ouderschapsverlof of sabbaticals
  • faciliteiten op de werkplek, zoals een crèche, financiële hulp bij algemeen verzorgende taken en hulp bij het omgaan met stress.

Enorme vraag naar werk/privé-voorzieningen
Door een onderzoek van Gemini Consulting (Examining Workers' Attitudes Toward Work and the Workplace) werd vastgesteld dat er onder werknemers een grote behoefte bestaat aan werk/privé-faciliteiten. Door meer dan 10.000 werknemers te interviewen, ontdekte Gemini dat de balans tussen werk en privé in twaalf van de dertien onderzochte landen als het belangrijkste aspect van een baan wordt gezien. Daarnaast bleek uit een recente studie van het Zweedse onderzoeksbureau Universum dat een goede balans tussen werk en privé voor Europese afgestudeerden in 2000 het belangrijkste doel in hun carrière was. Desondanks komt uit het Gemini-onderzoek naar voren dat werkgevers op dit vlak niet aan de eisen van hun werknemers voldoen.

Belang van balans werk/privé moet niet worden onderschat
Het DfEE constateerde dat het negeren van het belang tussen werk en privé niet alleen bijdraagt aan ontevredenheid onder werknemers en een groot personeelsverloop tot gevolg heeft, maar ook mede de oorzaak is voor hoge verzuimcijfers en gebrek aan motivatie en inzet. Dit zijn zaken die allemaal ten koste gaan van de productiviteit en winstgevendheid van het bedrijf. Bedrijven kunnen deze problemen voorkomen door maatregelen te nemen die werk en privé in balans brengen.

Gunstige effecten van werk/privé-voorzieningen
Een in 1999 door het Engelse Institute for Employment Studies (IES) uitgevoerd onderzoek Family Friendly Employment: The Business Case Report illustreert de voordelen van werk/privé-voorzieningen. Bij elf kleine en middelgrote bedrijven in het Verenigd Koninkrijk werden door het IES kleine groepen werknemers ondervraagd. Hieruit kwam naar voren dat het aanbieden van dergelijke voorzieningen vijf specifieke voordelen oplevert:

  • Werving wordt makkelijker - Alle onderzochte bedrijven waren het erover eens dat het aanbieden van werk/privé-voorzieningen helpt om potentiële nieuwe medewerkers aan te trekken.
  • Werknemers gaan minder snel weg - Alle werkgevers konden medewerkers noemen die vanwege de werk/privé-voorzieningen langer bij hun bedrijf waren gebleven. De meeste bedrijven konden een schatting geven van het aantal werknemers dat bij afwezigheid van zulke faciliteiten zou zijn vertrokken.
  • Moreel en inzet verbeteren - De meeste onderzochte bedrijven waren van mening dat het moreel en de inzet van de werknemers die kinderen moesten verzorgen door het bieden van werk/privé-voorzieningen was verbeterd.
  • Verzuim neemt af - De meeste bedrijven meenden dat het met de verzorgende taken verbonden ziekteverzuim was afgenomen. 
  • Verhoogde productiviteit - Veel van de onderzochte bedrijven gaven aan dat werknemers met flexibele werktijden productiever waren dan werknemers met standaard werktijden.

Winstgevend
Door het IES-onderzoek is ook aangetoond dat het aanbieden van werk/privé-voorzieningen financieel gunstige effecten kan hebben. IES wijst op verscheidene bedrijven die door dergelijke maatregelen hun winstgevendheid verhoogden of hun uitgaven verlaagden, waaronder een Engels bedrijf dat aangaf dat het aanbieden van werk/privé-voorzieningen vanwege het lagere personeelsverloop leidde tot een verhoging van de rentabiliteit met 37 procent. Een andere kleine firma meldde dat het aanbieden van part-time werken, vrijwillig minder werken en onbetaald verlof tijdens schoolvakanties had geholpen om zes ervaren medewerkers voor het bedrijf te behouden. Dit leverde de firma een forse besparing op.

Koesteren van medewerkers essentieel voor succes 
Ed Smith, voorzitter van het consortium voor het Engelse National Work-Life Forum, zegt: 'Iedere ondernemer wiens bedrijfsplan op dit moment geen ruimte biedt voor werk/privé-voorzieningen zal ernstig over zijn toekomst moeten nadenken als hij met succes wil concurreren in de snel verandererende wereld van morgen.' Gemini Consulting concludeert dat het tijd is dat werkgevers gaan erkennen dat hun werknemers een investering zijn die zij moeten koesteren en cultiveren om er optimaal van te profiteren en er uiteindelijk voor te zorgen dat het bedrijf ook in de toekomst gezond blijft. 

Tekst: © Insight Lab AB



 

 

 

Key Features
24/7 beschikbaarheid
zet vacatures online
400.000 kandidaten
elke maand via e-mail & website
60 dagen online
uw vacature op de StepStone website
86.000 CV's
te bekijken via de CV database

Neem contact op

E-mail: info@stepstone.nl

Testimonials

The Other Side Of The Moon

The Other Side of The Moon is een online marketing & communicatiebureau. Wij bestaan 1 jaar en zitten in een groeifase. Met klanten als o.a. KPN, Ballast Nedam, VvAA en Het Nederlands Philharmonisch Orkest zijn wij een divers en leuk klantenbestand aan het opbouwen.

Het was voor het eerst dat wij een vacature op een vacaturesite plaatsten. Een beetje op proef, maar met succes! Vanaf de eerste plaatstingsdag stroomden de sollicitaties binnen. Wij konden goed meten dat de sollicitaties via Stepstone binnen kwamen, omdat dit de enige site was waar we de vacature hadden geplaatst.

Ook over de kwaliteit van de cv's zijn wij erg tevreden. Het niveau van de kandidaten is erg hoog!

En wat betreft de service: Stepstone denkt goed mee over o.a. de vacatureomschrijving en hoe het beste alles uit een vacature plaatsing gehaald kan worden. 

Tulin Demirdag