{cookieLaw.implicit.headerMessage}

{cookieLaw.implicit.message}
{cookieLaw.implicit.dismiss}
 | 
Beveiliging  | Over StepStone  | Selecteer taal: NL EN
{DashBoard/Candidates.JobSearch}
{Forms/SearchForm.WhatNote}
{Forms/SearchForm.WhereNote}

Wonen en werken in het buitenland

 

"Uitzending naar het buitenland is voor veel Nederlanders de kroon op hun carrière."

 

Uitzending naar het buitenland is voor veel Nederlanders de kroon op hun carrière. Naast emotionele aspecten komen er bij werken in het buitenland voor u (en uw gezin) ook vaak veel praktische zaken om de hoek kijken die verstrekkende gevolgen hebben. Denk bijvoorbeeld aan de arbeidsovereenkomst, financiële & juridische aspecten en verzekeringen. 

Arbeidsovereenkomst
Naast de bestaande arbeidsovereenkomst is het gebruikelijk om voor het verblijf in het buitenland een aanvullend contract te sluiten. In dit contract moeten liefst de volgende zaken geregeld zijn:

 • hoogte en geldsoort van uw beloning;
 • de vergoedingen waar u recht op heeft;
 • uw huisvesting;
 • de wijze waarop een mogelijke terugkeer is geregeld;
 • de duur van uw verblijf in het buitenland;
 • toepasbaarheid van de Nederlandse wetgeving op het gebied van sociale verzekeringen.

Daarnaast is het van belang de consequenties voor uw inkomensverzekeringen (pensioen en arbeidsongeschiktheid) onder de loep te nemen. Gezien de hoogte van de premies is het aan te raden deze consequenties in uw onderhandelingen over het arbeidsvoorwaardenpakket te betrekken.

Juridische aspecten
Vertrek naar het buitenland houdt ook in dat uw juridische status kan wijzigen. Denk hierbij o.a aan successierecht, familierecht, erfrecht en huwelijksvermogensrecht. Voor de beoordeling van de juridische situatie moet u zich steeds afvragen welke rechter in bepaalde situaties bevoegd is. Een scan van uw juridische status en de mogelijke risico's in het buitenland kan u een hoop problemen besparen.

Fiscale aspecten
Verschillende landen hebben verdragen met Nederland, wat uw fiscale status aanzienlijk beïnvloedt. U doet er verstandig aan om na te gaan of met het land van bestemming een verdrag is gesloten. Ook zijn er veel fiscale overgangsfaciliteiten die per land verschillen, maar het uitzoeken waard zijn.

Bij vertrek uit Nederland moet u emigratieaangifte doen. Zo maakt de fiscus als het ware een fiscale eindafrekening met u. Deze aangifte is verplicht.

Bij verblijf in het buitenland zal de fiscus bij lijfrente- en pensioenpolissen, in bepaalde gevallen een zogenaamde conserverende aanslag vaststellen. Bij afkoop van de polissen wordt de aanslag geëffectueerd. Deze aanslag komt na een periode van 10 jaar te vervallen.

Inkomensverzekering
Uw inkomensverzekeringen zijn onder te verdelen in uw huidige inkomen en uw toekomstige inkomen (pensioen en AOW).

Huidig inkomen
Als u in het buitenland werkt, is het belangrijk om vooraf over de gevolgen van arbeidsongeschiktheid na te denken en daar goede afspraken met uw werkgever over te maken. Gaat u in het buitenland wonen of treedt u in dienst bij een buitenlandse onderneming, dan vervalt de verplichte verzekering van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO). Naast het vervallen van de WAO-uitkering moet u zich realiseren dat de verzekering voor het zogenaamde WAO-hiaat ook vervalt. Een verzekering voor de inkomensgevolgen van arbeidsongeschiktheid is een must!

Toekomstig inkomen
Bij het ouderdomspensioen is het algemeen aanvaard dat op de pensioendatum 70% van uw laatstgenoten inkomen als pensioen wordt uitgekeerd. Onder pensioen wordt verstaan de uitkeringen van pensioenverzekeraars aangevuld met uw aanspraak op de Algemene Ouderdomswet (AOW).

Zowel het reguliere pensioen als de AOW-uitkeringen vloeien voort uit rechten die door premiebetaling zijn opgebouwd. Jaarlijks wordt uw AOW-aanspraak met 2% opgebouwd. Een verblijf in het buitenland vermindert uw aanspraak op de AOW.

De opbouw van uw pensioen is afhankelijk van de mogelijkheid om uw pensioen in het buitenland voort te zetten. Voor beide uitkeringen bestaat de mogelijkheid om vrijwillig uw verzekering voort te zetten. Aangezien er hier veel aanbieders zijn (ook voor de AOW) is het van belang om u hierbij te laten begeleiden.

Met uw vertrek uit Nederland vervalt ook de dekking voor de Algemene Nabestaandenwet (ANW) en het nabestaandenpensioen (als de pensioenregeling niet wordt voortgezet). Ook deze dekking kunt u vrijwillig voortzetten.

Particuliere Verzekeringen
Naast de inkomensverzekeringen zijn de volgende particuliere verzekeringen het bekijken waard:

Ziektekostenverzekering
De kosten voor medische behandeling kunnen in het buitenland behoorlijk oplopen. Met name ziekenhuisopnames zijn kostbaar. U doet er verstandig aan om een verzekering te kiezen die door een modulaire opbouw een flexibele invulling toelaat en waar de dekkingen niet gelimiteerd zijn aan Nederlandse kostenniveaus.

Inboedel
De verzekering van uw inboedel is te vergelijken met de verzekering in Nederland waarbij uiteindelijk het transport van de inboedel en onderdekking aandacht verdient. Voor het transport van de inboedel kunt u een aparte verzekering afsluiten. Tijdens uw verblijf in het buitenland is het verstandig om regelmatig na te gaan of de verzekerde som nog toereikend is.

In veel landen worden huurders aansprakelijk gesteld voor schade aan de gehuurde woning. Binnen uw inboedelverzekering kunt u een dekking voor huurdersaansprakelijkheid opnemen.

Wettelijke aansprakelijkheidsverzekering
De dekking van de aansprakelijkheidsverzekering vervalt wanneer de verzekerde niet meer in Nederland woonachtig is. Toch is een aansprakelijkheidsverzekering in het buitenland noodzakelijk. Het is tevens van belang om de verzekerde som aan te passen aan de cultuur van het land. De zogenaamde "claimcultuur" in Amerika is hier een sprekend voorbeeld van.

Ongevallenverzekering
Als u (of uw gezinsleden) als gevolg van een ongeval blijvend invalide raken of komen te overlijden dan keert een dergelijke verzekering uit. Hiermee wordt in ieder geval het financiële leed enigszins verzacht.

In het algemeen is het aan te raden om alle verzekeringen bij een eventuele thuiskomst in Nederland door te laten lopen. Hierdoor verkrijgt u extra tijd om de zaken in Nederland wederom goed te regelen.

Reisverzekering
Met een doorlopende reisverzekering kunt u zonder problemen maximaal 90 dagen aaneengesloten verblijven in een land waar u niet woont. Zo'n verzekering is heel handig en u valt onder de dekking van een Nederlandse verzekeraar.

Sociale Verzekeringen
Met uw vertrek uit Nederland vervallen (geheel of gedeeltelijk) allerlei aanspraken op Nederlandse sociale verzekeringswetten. Het is van belang dat er duidelijkheid bestaat over uw positie ten opzichte van deze wetten, zodat er in Nederland tijdig maatregelen getroffen kunnen worden. Er bestaan in ieder geval mogelijkheden om bepaalde dekkingen door te laten lopen, maar hier zijn specifieke acties voor nodig.

Tips en aandachtspunten:

 • meld u af bij het bevolkingsregister;
 • regel een correspondentieadres waarbij relevante post wordt doorgestuurd;
 • meld u af bij de belastingdienst (doen van emigratieaangifte);
 • zorg dat er geen openstaande facturen en bekeuringen zijn;
 • beëindig abonnementen, lidmaatschappen en contracten;
 • vraag uw werkvergunning aan;
 • regel de verzekering en het transport van uw inboedel;
 • bepaal de status ten aanzien van sociale verzekeringen en pas deze desgewenst aan;
 • sluit verzekeringen af of pas ze aan;
 • beëindig automatische incasso's en overboekingen;
 • machtig een vertrouwenspersoon om uw zaken in Nederland te behartigen.

 

Advies

Gezien de complexiteit van de materie adviseren wij u bij uitzending maar ook bij uw terugkomst gebruik te maken van gespecialiseerde (onafhankelijke) adviesbureaus, die u op het gebied pensioen, (sociale) verzekeringen en fiscale zaken met raad en daad terzijde kunnen staan.

Bent u op zoek naar vacatures in Duitsland of werk in Belgie? De internationale vacaturebank van Stepstone heeft vacatures in bijna heel Europa!

 

Tekst: © Benefit Partners, Taco van den Berg (FFP)

{cms.SimilarArticle.header}

Hoe zoek je een baan in het buitenland?

CPIMAGE:14641|image-rotsen

Je hebt een grote beslissing genomen: je gaat de stap wagen en vertrekt naar het buitenland. Proficiat, er zijn veel mensen die er van dromen, maar niet veel van deze mensen zetten hun dromen ook daadwerkelijk om in realiteit. En over die realiteit gesproken: ook in het buitenland moet er brood op de plank komen. Maar een baan zoeken in het buitenland, hoe pak je dat het best aan?

{cms.article.collection.read_more}

Mythes en waarheden over solliciteren

CPIMAGE:12573|plaatje

Er wordt zoveel geschreven en verteld over solliciteren dat je niet meer weet wat je moet geloven. Moet je ervoor zorgen dat je CV opvalt tussen de andere? Of kan je beter een zakelijk, verzorgd CV opstellen met alleen informatie die relevant is voor de baan? En klopt het echt dat werkgevers in dit social media-tijdperk alles over je weten, nog voordat je op gesprek bent geweest? Genoeg redenen om een aantal sollicitatiemythes eens grondig te bestuderen.

{cms.article.collection.read_more}

Een baan in het buitenland - Tips & trics

CPIMAGE:12559|Bol-nieuwsbrief

Wil je gaan werken in het buitenland? Dan zijn er eerst een paar factoren waar je goed over na moet denken voordat je op zoek gaat naar een baan. Bedenk je allereerst waarom je naar het buitenland wil verhuizen. Heb je persoonlijk en beroepsmatig profijt van de ervaring? In welk land of bij welk bedrijf heb je de meeste profijt? Hoeveel tijd heb je in dat land of bij die werkgever nodig? Als je bovenstaande vragen hebt kunnen beantwoorden kun je gaan nadenken over de volgende factoren:

{cms.article.collection.read_more}

Traineeships en stages in het buitenland

Bent u pas of bijna afgestudeerd en wilt u internationaal carrière maken? Dan is een traineeship of stage in het buitenland zeker het overwegen waard. Een tijdje in het buitenland werken is namelijk een uitstekende manier om internationale werkervaring op te doen, om vertrouwd te raken met een andere cultuur en om een vreemde taal te leren of te leren gebruiken. Een buitenlands avontuur is echter niet alleen een prima methode om uw horizon te verbreden, het is ook echt een goede basis voor een latere carrière in het buitenland.

{cms.article.collection.read_more}

Werken in Finland

CPIMAGE:4151|Werken in Finland

Informatie over werken in Finland

{cms.article.collection.read_more}

Onze Channels